SoftwareSoftverska rješenja

eLine Cloud

Nakon dugogodišnjeg iskustva i preko 400 korisnika programa Line.Sys,  stručni tim je započeo sa izradom sljedeće generacije poslovnog softvera.

Ovaj novi poslovni sistem ja sada baziran na Cloud arhitekturi i između ostalnog sadrži tri osnovne aplikacije: EDI, ELI i EMI.

Vaša BAZA podataka

…je sada na našem Cloud serveru. Mi vodimo računa o vašim podacima, backup-u, optimizaciji, zaštiti i ažuriranju podataka na najnoviju verziju programa.

Više NIKADA nećete imati potrebu da kupujete skupe Server mašine, da ih održavate, upgrade-ujete i da nabavljate skupe Windows Server operativne sisteme, SQL Server baze podataka, Antivirusnu zaštitu itd.

Mi vodimo brigu o vašoj bazi podataka i uvijek ćemo imati najnovije tehnologije na raspolaganju.

Podaci su zaštićni najnovijim tehnologijama zaštite, a pristup je osiguran koristeći SSL tehnologiju sa GoDaddy(TM) cetifikatima kao i sa eLine Shield(TM) tehnologijom.

Ostale usluge

Uskoro će mo nuditi i ostale dodatne usluge kupcima, kao što su :

Line.Sys vs. EDI: Šta novo nudi EDI/ELI/EMI u usporedbi sa postojećim Line.Sys programom? Top 10 razloga za prelazak.

Prva značajna izmjena u samom design-u baze podataka je da se više ne odvajaju poslovne godine. Kada dođe nova poslovna godina, vi jednostavno nastavljate odmah raditi bez potrebe za otvaranjem nove poslovne godine, bez potrebe za prijenosom početnih stanja, šifrarnika itd. Svi problemi koji su bili u vezi otvaranja novih poslovnih godina više ne postoje.

Također, za značajnije analize, sve vaše poslovne godine su sada u jednoj bazi i na jednostavan način možete doći do analitike koja vas zanima. PC kasa također jednostavno samo nastavlja raditi 1. januara sljedeće godine. Gledajte kartice kupaca i dobavljača, ili čak artikla vraćajući se u prošlost koliko god to želite.

Druga značajna promjena je urađena u samom korisničkom izgledu prozora gdje sada možete sami namještati veličine prozora, prikaz kolona, raspored kolona, lokaciju prozora itd. Ako npr. u cjenovniku samo prikažete kolone Šifra, Naziv, MPC, filtrirate samo jednu grupu, na opciji Print ćete dobiti upravo to isto.

Program također nudi i snimanje prozora, pregleda itd. Tako da korisnik sam sebi može namjestiti program kako mu najviše odgovara.

Treća značajna promjena se desila u obračunu plaća. Plaće sada uključuju i obračun za RS. Pored toga plaće nisu više ograničene sa brojem osnovica i brojem dodataka, pošto sada postoje šifrarnici osnovica i dodataka. Program podržava i poslovnice u suprotnim entitetima.

Kreiranje virmana sada sadrži sve obaveze proistekle iz plaća i ugovora o djelu, a modul virmana sada sadrži sve značajne exporte za e-Banking, kao i export u e-Export prema Unicredit banci.

Četvrta značajna promjena je nastala kod knjiženja podataka u glavnu knjigu. Unos sada sadrži nekoliko novih opcija koje olakšavaju unos, kao što je unos podataka po ŠEMI knjiženja, unaprijeđeni unos podataka BLAGAJNE, kao i cijela procedura zatvaranja računa kupaca i dobaljača i to hronološki i po dokumentu. Sada je moguće uraditi i elektronski Import IZVODA direktno u sistem.

Peta značajna promjena je da je sada PC kasa unutar glavne EDI aplikacije. Sa PC kasom je sada znatno lakše raditi i zbog on-line načina rada, izdati računi se odmah nalaze i u glavnoj EDI aplikaciji, tako da nema potrebe za razmjenom podataka (osim u Offline načinu rada)

Šesta značajna promjena su opcije unutar PRO licence. Ova licenca omogućuje pristup Statistici/OLAP analizama koje su sada bazirane na Pivot tablicama koje kreirate sami. Plaće u PRO verziji imaju i kadrovsku evidenciju koja je također rješena korištenjem Pivot tablica. Potoje i dodatni izvještaji analize kao što su Analiza rizika, godišnji obrasci kao i direktni print izvještaja BILANS stanja i uspjeha.

Sedma značajna promjena je uvođenje ELI i EMI aplikacija koje omogućuju rad u programu bez instalacije i to ELI na desktop računarima a EMI na mobitelima i tabletima. Koristite sistem gdje god se nalazili, potreban vam je samo internet pristup.

Osma značajna promjena je uvođenje Document Centra, koji omogućuje elektonsku arhivu vaših skeniranih dokumenata u sistem koji se vežu za određene dokumente u sistemu. Tako npr. uz ulaznu kalkulaciju možete imati skeniran račun dobavljača i zavisnih troškova.

Deveta značajna promjena je rad sa nabavnim cijenama koje u konačnici rade po metodi prosječnih nabavnih cijena ali u međuvremenu sistem radi po planskoj nabavnoj cijeni. Na kraju mjeseca ili na osnovu bilo kojeg drugog perioda, vrši se svođenje postojećih nabavnih vrijednosti na prosječne. Ovim načinom rada sistem će biti znatno stabilniji u odnosu na oscilacije nabavnih cijena, a sama ispravka uslijed netačnih podataka će biti znatno lakše otklonjena. Također kod definicije skladišta sada su odvojene definicije za trgovačku robu i vlasitite proizvode.

Deseta značajna promjena je uvođenje novih vrsta dokumenata kao što je finansijski KO, robni KO, cesija, kompenzacija, zbirni računi itd., koji će znatno olakšati rad u sistemu.

Deseti razlog nije i posljednji, probajte demo verziju programa odmah.

Internet

Pošto je kompletan sistem baziran na pristupu informacijama putem Interneta, moguće je da kod kupaca postoji bojazan šta da rade ako postoji PREKID u internet komunikaciji. Sa strane Cloud-a, osiguran je 24 satni, brzi i siguran pristup informacijama.

Ako pak kod Vas se desi privremeni prekid, sistem EDI nudi Offline način rada za ključne funkcije sistema kao što su izdavanje faktura, izdavanje računa na PC kasi, unos naloga u Glavnu Knjigu, a proizvođač će, ovisno o potrebama na terenu, dodatno omogućiti Offline način rada i za druge funkcije sistema.

Kada Vam se Internet konekcija vrati, sistem će automatski sinkronizirati informacije nazad na Cloud. Također, za firme koje misle da sebi ne mogu priuštiti pad Interneta, moguće je da vrlo povoljno uvedu dva Internet-a u svoju firmu i uređajem Load Balancer spoje svoju lokalnu mrežu preko dva Internet providera.

Postoji i treća opcija privremenog kačenja na Internet putem mobilnih telefona koristeći opciju Thetering.

Roadmap

Od 1.1.2013. godine u ponudi je Finansijski modul EDI/ELI/EMI.

Finansijski modul nudi glavnu knjigu, saldokonta kupaca i dobavljača, blagajnu, stalna sredstva, obračun plaća i ugovora o djelu za FBiH i RS, alate (virmani, putni nalozi, document manager) kao i Fakture USLUGA.

Dakle kompletatn sistem, osim robno-materijalnog poslovanja.

Za firme koje nemaju lager, tj. koje se bave uslugama ovo je upravo modul koji im je potreban.

Fakture usluga normalno podržavaju fiskalni način rada. Planirano je da se nađe u ponudi i robno-materijalni modul počevši od 1.1.2014. godine ili prije ako je to moguće, kada bi i ostali moduli postali raspoloživi kao što su Nekretnine, Graditeljstvo, Hotel, Web Shop, Web Veleprodaja itd.

Za postojeće korisnike koje pređu na novi sistem, omogućit će mo popust od 50% za prvu godinu korištenja.

Zakažite besplatne konsultacije

Ukoliko vam je potrebna pomoć u finansijama i vođenju biznisa, popunite formular kako bismo održali besplatne konsultacije i pronašli najbolje rješenje za Vaše probleme.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.