Usluge revizije Interna i forenzička revizija

Interna revizija

Angažiranjem neovisnog internog revizora omogućit ćete kao vlasnik i odgovorna osoba identificiranje “slabih karika” u vašem poslovanju, bilo da se radi o problemima organizacije poslovanja ili ljudskim faktorima koji direktno ili indirektno utječu na vaše poslovanje.

Šta je interna revizija?

Interna revizija je neovisna i objektivna garancija i savjetodavna aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti u cilju poboljšanja poslovanja organizacije.
Putem interne revizije upravljačka struktura dobija informacije o funkcionisanju sistema za koji je odgovorna.

Šta je cilj interne revizije?

Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći menadžmentu u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, provjeravajući da li je provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, uputstva za rad, interne akte i druge propise.

Interna revizija daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i preporuke za unapređenje poslovanja, kako bi se poboljšala uspješnost upravljanja rizicima, kontrolama i procesima rukovođenja

INFO: Naši revizori s višegodišnjim iskustvom i stručnim znanjem pomoći će vam da dobijete realne izvještaje o vašem poslovanju i savjetovat će vas i usmjeriti kako da poslujete još efikasnije!

Forenzička revizija

Forenzička revizija predstavlja prije svega aktivnost prikupljanja, verifikovanja, obrade, analiziranja i izvještavanja o podacima, a to sve s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti upotrijebljeni u sudskim sporovima nastalim uslijed kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima i ostalim dokumentima u vezi sa njima.

Osnovni cilj forenzičke revizije jeste otkrivanje kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima osumnjičenog ili kontrolisanog subjekta analize, a iz osnovnog, granaju se pojedinačni ciljevi forenzičke revizije, a to su: 

Osnovna karakteristika forenzičke revizije sadržana je u njenom glavnom cilju, a to je da se detaljno ispita postojanje potencijalnih kriminalnih radnji, kao i da se u slučaju otkrivanja obezbijedi jednoznačni materijalni dokazi za te radnje.

Forenzičke računovođe i forenzički revizori imaju umnogome drugačiji pristup verifikaciji finansijskih izveštaja, kako po pitanju materijalnosti i obuhvata provera, tako i načina izveštavanja o rezultatima svoga rada.

Tradicionalna revizija stavlja akcenat na uočavanje grešaka i prevenciju delovanjem sistema interne kontrole, pri čemu revizor najčešće koristi metod uzorkovanja. 

Forenzička revizija u područjima poslovanja u kojima se sumnja ili postoje određeni nagoveštaji kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku pojedinačnu transakciju.

Kako obavljamo reviziju?

Reviziju obavljamo u četiri koraka, i to:

1. Korak

Razmjena informacija i prihvatanje klijenta za reviziju

2. Korak

Izrada plana za proces revizije

3. Korak

Obavljanje revizije ( pregled, ispitivanje, dokaz i ocjenjivanje )

4. Korak

Izražavanje mišljenja revizora o objektivnosti i realnosti finansijskih izvještaja

Zakažite besplatne konsultacije

Ukoliko vam je potrebna pomoć u finansijama i vođenju biznisa, popunite formular kako bismo održali besplatne konsultacije i pronašli najbolje rješenje za Vaše probleme.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.