Izrada studije o transfernim cijenema Iskoristite naše dugogodišnje iskustvo u pripremi studija transfernih cijena te stručnu i tehničku ekspertizu kod izrade studije.

Da li Vam je potrebna studija o transfernim cijenama?

Ukoliko vaše preduzeće posluje sa povezanim licima, onda postoji obaveza da u trenutku dostavljanja poreznog bilansa posjeduje i studiju o transfernim cijenama koja analizira navedena poslovanja.

Pored sastavljanja izvještaja, transferne cijene i transakcije sa povezanim licima moraju biti iskazane i u poreskom bilansu.

Prilikom izrade studija koristimo renomirane baze podataka koje se preporučuju prilikom izrade studije o transfernim cijenama (odnosno uporedive analize – benchmarking).

Ko je obavezan da pripremi izvještaj o transfernim cijenama?

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica izrada studije o transfernim cijenama je zakonska obaveza za sva pravna lica koja su realizovala transakcije sa povezanim pravnim licima.

Elaborat o transfernim cenama podnosi se nadležnom poreskom organu, zajedno sa poreskim bilansom. 

Možemo vam pomoći da svoju zakonsku obavezu dostavljanja Studije izvršite u roku

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, firme mogu sastaviti i podneti izveštaj o transfernim cenama u jednom od dva oblika:

Zakažite besplatne konsultacije

Ukoliko vam je potrebna pomoć u finansijama i vođenju biznisa, popunite formular kako bismo održali besplatne konsultacije i pronašli najbolje rješenje za Vaše probleme.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.