Zakon o porezu na dohodak

1. Zakon o porezu na dohodak

Preuzmite Zakon o porezu na dohodak (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 10/08)

 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 9/10)

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

(“Službene novine Federacije BiH” 44/11)

 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (BS ,HR ,SR )

Službene novine Federacije BiH br.7/13

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.