Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

1. Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 42/09)

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (BS , HR ,SR ) 

(Službene novine Federacije BiH br.109/12)

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.