Zakon o fiskalnim sistemima

1. Zakon o fiskalnim sistemima/sustavima (BSHRpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 81/09)
[divider]
1. Pravilnik o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga

(“Službene novine Federacije BiH” 11/10)

2. Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije
Pravilnik o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije (BOSHRV i SRPpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 31/10)

3. Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH
Pravilnik o dinamici fiskalizacije u Federaciji BiH (BOSHRVSRPpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 47/10)

 4. Pravilnik o izgledu i sadržaju ostalih pratećih dokumenata
Pravilnik o izgledu i sadržaju ostalih pratećih dokumenata (BOSHRVSRPpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 30/10)

5. Pravilnik o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Pravilnik o izmjenama pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/11)

 6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 71/10)

7. Izmjena pravilnika o dinamici fiskalizacije
Izmjena pravilnika o dinamici fiskalizacije (BOSHRVSRPpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 52/10)

8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (BOS.pdf ,HRV.pdf )

(“Službene novine Federacije BiH” 19/11)

 9. Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema
Pravilnik o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema (BOSHRV i SRPpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 31/10)

10. Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema

Pravilnik o registrovanju proizvođača/zastupnika fiskalnih sistema (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 4/10)

 11. Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sustava
Pravilnik o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sustava (BOSHRVpdf

(“Službene novine Federacije BiH” 11/10)

12. Odluka o dopuni odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa
Odluka o dopuni odluke o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa (BOS , HRV , SRP )  

(Službene novine Federacije BiH br.25/12)

13. Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme
Pravilnik o dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme ( BS,HR ,SR  )

(“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/12)

14. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ( BS ,HR ,SR)

(“Službene novine Federacije BiH”, br.59/12)

15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama fiskalnih uređaja, tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema (BS ,HR,SR)

 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 59/12)

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.