Modul 6

NIVO: Napredni NAZIV:  Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike
1. CILJ PREDMETA Modul „Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina za  vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike, sa posebnim naglaskom na vlasnike samostalnih radnji, ali i njihove računovođe.Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva samostalnih pouzenika nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.
2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE a) Zakonski okvir poslovanja samostalnih poduzetnika;
Propisi o porezu na dohodak, trgovinskoj djelatnosti, ugostiteljskoj djelatnosti i obrtu;
b) Samostalni poduzetnik paušalac;
c) Samostalni poduzetnik – trgovac;
– Izrada kalkulacija;
– Vođenje trgovačke knjige na malo;
– Ostale obaveze poduzetnika trgovca;
d) Samostalni poduzetnik ugostitelj
e) Samostalni poduzetnik obrtnik
f) Poslovne knjige samostalnih poduzetnika
– Knjiga prihoda i rashoda
– Knjiga prometa
– Evidencija potraživanja i obaveza
– Popisna lista dugotrajne imovine
g) Samostalni poduzetnik kao obveznik poreza i doprinosa
– Porez na dohodak;
– Doprinosi;
– Porez na dodanu vrijednost;
h) Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak;
i) Praktično vježbanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja poreznih prijava;
2.1. REZULTATI OBUKE Nakon stečenog znanja iz računovodstva samostalnih poduzetnika svaki polaznik će moći da obavlja samostalno poslove iz ove oblasti i da razumije poslovne promjene i pojmove vezane za poslovanje samostalnih poduzetnika.
3. TRAJANJE OBUKE 8 sedmica / 16 dana po tri časa / ukupno 48 časa:
a) Zakonski okvir poslovanja samostalnih poduzetnika i poduzetnik paušalac (3 časa);
b) Samostalni poduzetnik – trgovac (6 časova);
c) Samostalni poduzetnik ugostitelj (3 časa)
d) Samostalni poduzetnik obrtnik (3 časa)
e) Poslovne knjige samostalnih poduzetnika (12 časova)
f) Samostalni poduzetnik kao obveznik poreza i doprinosa (9 časova)
g) Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (3 časa);
h) Praktično vježbanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja poreznih prijava (9 časova);
4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio                       40%
2. vježbe                                                     40%

 

3. diskusije                                                 20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit                                                       80%
2.Zadaća                                                   15%
3.Prisustvo obuci                                        5%
5.LITERATURA
  • Priručnik “Poslovanje samostalnih poduzetnika”
  • Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi
6. CIJENA 480 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka ne podrazumijeva posjedovanje određenog predznanja.

Prijave su u toku. Sve informacije možete dobiti na www.abcknjigovodstvo.com ili na:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba
www.feb.ba
Za obuku u Zenici 
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba
www.chronoszenica.com
Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba
www.fintech.ba

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.