Modul 4

NIVO: Napredni NAZIV:  Finansijsko izvještavanje
 1. CILJ PREDMETA Modul „Finansijsko izvještavanje“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje znanja i vještina u segmentu sačinjavanja finansijskih izvještaja.Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti finansijskog izvještavanja nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.
2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE a)  Finansijski izvještaji;- Ciljevi, korisnici i osnovne karakteristike finansijskih izvještaja;
b)  Zaključivanje poslovnih knjiga, zaključna knjiženja, zatvaranje prihoda, troškova i rashoda, knjiženje poreza na dobit i značaj bruto bilansa;

  • Bilans stanja, karakteristike i analiza;
  • Bilans uspjeha, karakteristike i analiza;
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima (direktna i indirektna metoda), karakteristike i analiza;
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu, karakteristike i analiza;
  • Računovodstve politike i bilješke  uz finansijske izvještaje;

c)  Izrada i prezentovanje finansijskih izvještaja za grupe povezanih preduzeća;
–    Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća;
–    Računovodstveno obuhvatanje zajedničkih ulaganja (poduhvata);
–    Konsolidovanje finansijskih izvještaja grupe koja uključuje zavisna, pridružena i zajednički kontrolisana preduzeća;

 2.1. REZULTATI OBUKE Nakon stečenog znanja iz računovodstva samostalnih poduzetnika svaki polaznik će moći da obavlja samostalno poslove iz ove oblasti.
 3. TRAJANJE OBUKE 6 sedmica / 12 dana po tri časa / ukupno 36 časova:a)        Finansijski izvještaji, ciljevi, korisnici i osnovne karakteristike finansijskih izvještaja (3 časa);
b)    Zaključivanje poslovnih knjiga, zaključna knjiženja, zatvaranje prihoda, troškova i rashoda, knjiženje poreza na dobit i značaj bruto bilansa (6 časova);

  • Bilans stanja, (3 časa);
  • Bilans uspjeha, (3 časa);
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima (direktna i indirektna metoda), (3 časa);
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu, (3 časa);
  • Računovodstve politike i bilješke  uz finansijske izvještaje (3 časa);

d)    Izrada i prezentovanje finansijskih izvještaja za grupe povezanih preduzeća (6 časova);
e)     Praktično vježbanje sastavljanja pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izvještaja (6 časova);

4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio    40%
2. vježbe        40%

 

3. diskusije       20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit                                                       80%
2.Zadaća                                                   15%
3.Prisustvo obuci                                        5%
5.LITERATURA Priručnik “Finansijko izvještavanje”
Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi
6. CIJENA 380 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka podrazumijeva poznavanje osnova finansijskog računovodstva.

Prijave su u toku. Sve informacije možete dobiti na www.abcknjigovodstvo.com ili na:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba
www.feb.ba
Za obuku u Zenici 
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba
www.chronoszenica.com
Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba
www.fintech.ba

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.