Modul 3

NIVO: Napredni NAZIV:  Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)
 1. CILJ PREDMETA Modul „Troškovno računovodstvo i računovodstvo zaliha (trgovačka roba i proizvodnja)“ je namijenjeno svim polaznicima koji su zainteresovani za savladavanje računovodstvenih pravila troškovnog računovodstva, proizvodnje i zaliha. 

Cilj edukacije je da polaznici ovladaju

osnovnim pravilima u sastavljanju, knjiženju i računovodstvenoj obradi dokumenata koji su vezani za trgovačku robu i proizvodnju, kao i da savladaju troškovno računovodstvo.

 2. OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE a)    Pojam i svrha troškovnog računovodstva;
–    Klasifikacija i obilježje podjele troškova za potrebe bilansiranja;
–    Troškovi proizvoda i troškovi perioda;
–    Troškovi po vrstama;
–    Troškovi po nosiocima i mjestima;
–    Ostale klasifikacije troškova
b)   Metodologija i značaj obuhvatanja troškova po različitim oblastima;
–    Značaj obuhvata troškova po vrstama, po mjestima, između mjesta troškova i značaj obračuna nosilaca troškova u vremenu i po jedinici;
c)   Karakteristike MRS 2 – Zalihe;
d)   Klasa 1 kontnog plana – knjiženje trgovačke robe;
e)   Klasa 1 kontnog plana – knjiženje proizvodnje;
f)   Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova;
g)   Struktura klase 9;
–    Praktičan primjer klase 9 u nivou pogonskog računovodstva
h)   Sistem obračuna proizvodnje po stvarnim i planskim troškovima;
i)   Proizvodnja po narudžbi;
j)   Procesna proizvodnja – metod divizone kalkulacije;
k)   Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige i vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje;
l)   Praktično vježbanje računovodstva zaliha (trgovačka roba i proizvodnja);
2.1. REZULTATI OBUKE Nakon stečenog znanja iz oblasti troškovnog računovodstva i računovodstva trgovačke robe i zaliha svaki polaznik će moći da obavlja samostalno poslove iz ove oblasti.
3. TRAJANJE OBUKE 10 sedmica / 20 dana po tri časa / ukupno 60 časova:
a)      Pojam i svrha troškovnog računovodstva (3 časa);
b)      Metodologija i značaj obuhvatanja troškova po različitim oblastima (3 časa);
c)      Karakteristike MRS 2 – Zalihe (6 časova);
d)     Klasa 1 kontnog plana – knjiženje trgovačke robe (9 časova);
e)      Klasa 1 kontnog plana – knjiženje proizvodnje (12 časova);
f)       Klasa 9 kontnog plana – mjesto odvijanja računovodstva troškova (6 časova);
g)      Sistem obračuna proizvodnje po stvarnim i planskim troškovima (3 časa);
h)      Proizvodnja po narudžbi (3 časa);
i)        Procesna proizvodnja – metod divizone kalkulacije (3 časa);
j)        Obuhvat različitih tipova proizvodnje u okviru glavne knjige i vrednovanje završene i nezavršene proizvodnje (6 časova);
k)      Praktično vježbanje računovodstva zaliha (trgovačka roba i proizvodnja) (6 časova);
4. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE

Opis aktivnosti (%)

4.1.Način izvođenja nastave 1. predavanje – teorijski dio      40%
2. vježbe          40%

 

3. diskusije        20%

Učešće u ocjeni (%)

4.2. Sistem ocjenjivanja 1.Ispit                                                       80%
2.Zadaća                                                   15%
3.Prisustvo obuci                                        5%
 

 

5.LITERATURA

 

Priručnik “Računovodstvo zaliha”
Prezentacije predavača + zadaci sa rješenjima u elektronskoj formi

6. CIJENA 600,00 KM sa PDV-om
7. NAPOMENA Ova obuka podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

Prijave su u toku. Sve informacije možete dobiti na www.abcknjigovodstvo.com ili na:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba
www.feb.ba
Za obuku u Zenici 
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba
www.chronoszenica.com
Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba
www.fintech.ba

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.