Troškovi službenih putovanja

Troškovi službenih putovanja podrazumijevaju sljedeće:

a) Dnevnice za službeni put

Odredište

Neoporeziv iznos

DNEVNICA u Federaciji Bosne i Hercegovine

25,00 (od 08.03.2012.)

48,00 (do 08.03.2012.)

DNEVNICA u Afganistanu, Albaniji, Alžiru, Argentini, Armeniji, Azerbejdžanu, Boliviji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Čileu, Egiptu, Filipinima, Gruziji, Jamajci, Jemenu, Jordanu, Južnoafričkoj Republici, Kazahstanu, Keniji, Kirgistanu, Makedoniji, Maleziji, Pakistanu, Senegalu, Srbiji, Tadžikistanu, Tunisu, Turkmenistanu i Uzbekistanu

90,00

Bjelorusija, Estonija, Hrvatska, Indija, Indonezija, Izrael, Kina, Kolumbija, DNR Koreja, R Koreja, Kuba, Latvija, Libanon, Liberija, Libija, Mađarska, Meksiko, Moldavija, Monako, Mozambik, Panama, Peru, Poljska, Sirija, Slovačka i Slovenija

100,00

Cipar, Češka, Etiopija, Grčka, Irak, Iran, Kongo, Kuvajt, Litvanija, Portugal, Rumunija, Rusija, Saudijska Arabija, Sudan, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

110,00

Andora, Angola, Brazil, Hong Kong, Irska, Kanada, Malta, Novi Zeland, SAD, Španija, Ukrajina

120,00

Australija

125,00

Finska, Italija, Singapur

130,00

Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Nizozemska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo V. Britanije i Sjeverne Irske

140,00

Island, Japan, Luksemburg, Švedska i Švicarska.

150,00

Norveška

160,00

Sve druge zemlje

90,00

NAPOMENA: Ako je na sl. putu obezbijeđena ishrana, dnevnica se umanjuje za 30%

a) Ostali troškovi službenog puta

Vrsta troška

Neoporeziv iznos

Korištenje javnog prevoza na sl. putu U visini stvarnih troškova
Naknada za korištenje vlastitog vozila 20% x cijena goriva x pređeni kilometri
Troškovi noćenja (hotelski i dr. smještaj) U visini stvarnog troška
Naknada ako noćenje nije obezbijeđeno 70% dnevnice

Propisi koji su regulisali neoporezivu visinu dnevnica za Federaciju Bosne i Hercegovine su:

  • Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za budžetske korisnike u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 50/07, 10/08, 16/09);
  • Uredba o naknadama troškova za službena putovanja („Službene novine FBiH“ br. 63/10 i 9/11);
  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)
  • Odluka o vidini dnevnica za službeni put u inostranstvo („Službene novine FBiH“, broj 50/07)

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.