Troškovi prevoza na posao i sa posla

Troškovi koji se odnose na prevoz zaposlenika na posao i sa posla su neoporezivi, u zavisnosti kako je organizovan prevoz zaposlenika:

  • Ako zaposlenik koristi javni prevoz – neoporeziv je iznos koji prevozničke kuće naplaćuju;
  • Ako zaposlenik koristi vlastito vozilo – neoporeziv je iznos 20% x cijena goriva x pređeni kilometri, ali maksimalno u visini 1,5 mjesečne karte na konkretnoj relaciji (što se dokazuje potvrdom prevozničke kuće).

Zaposlenik ima pravo na ovu naknadu ako je udaljen od mjesta obavljanja posla min. 1 km.

Poslodavac može plaćati mjesečnu kartu za zaposlenika direktno prevozničkoj kući, ili isplaćivati naknadu za prevoz na posao i sa posla zaposleniku. Ograničenje je postavljeno samo u smislu visine neoporezivog iznosa, ali ne i načina plaćanja.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu naknade za prevoz na posao i sa posla za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.