Regres

Svaki zaposlenik koji je u radnom odnosu najmanje 6 (šest) mjeseci, odnosno, koji ostvari pravo na godišnji odmor ima pravo na naknadu po osnovu regresa.

Ova prava su propisana Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 43/99, 32/00 i 29/03) i Opštim kolektivnim ugovorom.

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku jeste:

  • prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
  • 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11 i 20/12)

 

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.