About the author

Mr sc. Edin Glogić dipl. oec. cr.

Magistar ekonomije, Diplomirani ekonomista, Certificirani računovođa, Ovlašteni interni revizor, Stalni sudski vještak ekonomske struke, Viši asistent. Predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Istraživački interesi: računovodstvo, računovodstveni informacioni sistemi, interna revizija, finansijsko izvještavanje, analiza finasijskih izvještaja. Članstvo u profesionalnim udruženjima: Aktivan član Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Udruženja/Instituta internih revizora BiH.

Related Articles

Powered By Wordpress. © 2015 by FinTech d.o.o.